Pladser og takster
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Pladser og takster 2020

 

 

Elmehuset, 10 sikrede døgnpladser.

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse:

Bakkegårdens sikrede pladser er fordelt på 2 afdelinger beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. Der er plads til i alt 10 unge fordelt på hver deres værelse med eget bad og toilet.

 

Bakkegården har et undervisningscenter og en række beskæftigelsestilbud, blandt andet metal, træ, sølv & multimedie værksted. Yderligere er der et musiklokale. De unge tilbydes undervisning eller beskæftigelse på hverdage typisk i tidsrummet 9-15.30. Herudover foregår en række fritidsaktiviteter som for eksempel fysisk træning i motionsrum, hobbyprægede aktiviteter, boldspil og klatring.

 

 

 

Skelbækgård, 5 åbne døgnpladser.

Takster:

kr. 4.618,- pr døgn

 

På den åbne afdeling skelbækgård, kan der indgås aftale med den visiterende myndighed om tillægsydelse i de tilfælde hvor borgerens støttebehov ikke kan imødekommes inden for den ordinære takst.

 

Beskrivelse:

På den åbne afdeling skelbækgård, tilbydes de unge en struktureret hverdag, med tæt kontakt til voksne døgnet rundt. Der er derfor altid en nattevagt. Der er mulighed for ekstern beskæftigelse og undervisning efter aftale i forhold til den unge. Skelbækgård ligger nær Nykøbing Sjælland. Der er få kilometer til badestrande og mange muligheder for friluftsaktiviteter.

 

Hovedhuset har plads til 3-4 unge, der har eget værelse, og deles om 2 badeværelser. Der er fælles spisekøkken og opholdsstue. I en sidebygning er indrettet 2 selvstændige lejligheder. Værelser og lejligheder anvendes fleksibelt i forhold til sammensætningen af de unge på Skelbækgård.

Skelbækgård har et sprøjtefrit landbrug med planteavl og dyrehold (kvæg og får i løsdrift samt heste). De unge har adgang til musik-, hygge- og IT-rum. Desuden er der et veludstyret allround værksted, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af maskinparken og til hobbyprægede aktiviteter som for eksempel knallertreparationer.

 

 

 

Birkehuset, 10 åbne projektpladser.

Takster:

                                      Aftales individuelt

 

Takster for særforanstaltninger og tillægsydelser beregnes altid konkret og individuelt. Ofte vil en særforanstaltning etableret som et ene-projekt koste mest i begyndelsen af forløbet, hvorefter taksten løbende vil blive tilpasset. Bakkegården har stor fokus på hele tiden at tilpasse taksten, så der kun opkræves de nødvendige midler til at dække omkostningerne ved foranstaltningen.

 

Beskrivelse:

Birkehuset er en stort ejendom beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. Ejendommen består af fire sammenhængende bygninger, hvor administrationen har til huse i den ene.

De øvrige tre bygninger indrettes fleksibelt og tilpasses til de unge (op til 10), som Bakkegården har etableret særforanstaltninger for. Der indrettes tilpassede lejligheder (bo-enheder) til unge i enten ene-foranstaltninger eller parallel projekter. Bygningerne til de unge er opført i 1999.

 

De unge på Birkehuset tilbydes en struktureret hverdag med meget tæt kontakt til voksne døgnet rundt. Der er mulighed for undervisning og beskæftigelse. Projektafdeling Birkehuset opretter løbende særlige foranstaltninger rettet mod specielle unge, der ikke umiddelbart kan rummes eller profitere af de andre typer tilbud, som findes på Bakkegården eller på andre sociale tilbud.

 

 

 

Ene-projekt.

Takster:

                                      Kr. 20.350,- pr. døgn

 

Taksten beregnes altid konkret og individuelt. For at give et billede af takstens mulige størrelse er ovenstående takst skønsmæssigt beregnet ud fra en bemanding på 2 medarbejdere hele døgnet til 1 ung (alt inklusivt).

 

 

 

Parallelprojekt (2 unge på samme bo-enhed).

Takster:

                                      Kr. 12.779,- pr. døgn

 

Taksten beregnes altid konkret og individuelt. For at give et billede af takstens mulige størrelse er ovenstående takst skønsmæssigt beregnet ud fra en bemanding på 3 medarbejdere til 2 unge i dagti-merne og fælles nattevagt for de 2 unge (alt inklusivt).

 

 


 

Intern skole, 10 pladser.  

Takster:  

 

         kr. 1.143,- pr døgnAndre takster.

Timebetaling for pædagogisk personale (F.eks. ved transportopgaver på de sikrede afdelinger eller andre ekstraordinære opgaver)


      Kr. 308,- pr. time


Kilometer takst ved kørsel


              Kr. 3,52,- pr. kilometer


Psykologisk undersøgelse


Kr. 20.440,- 


Særligt samtaleforløb med psykolog


                    Kr. 570,- pr. time            

 

 

 

Siden er senest opdateret: 28-04-2020 


Takst pr. døgn

Kommune

9.107,-

Retten

4.126,-

Politiet

Betales af udlændingeservice