Metoder og pædagogik
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Metoder og pædagogik


Bakkegårdens overordnede værdier er anerkendelse, lige værd, omsorg, tryghed, social integration og medbestemmelse.

Enhver anbringelse på Bakkegården sigter mod at ruste den unge bedst muligt, til at vende tilbage til samfundet med den nødvendige tillid til, at det - trods alt - vil være muligt at få et godt liv. De unge betragtes som mennesker i udvikling.


Dette gælder alle Bakkegårdens enheder. Som regionalt specialiseret socialt tilbud, orienterer Bakkegården sig efter Region Sjællands vedtagne værdisæt (læs mere om Bakkegårdens værdier).


Hvad er vores overordnede rammer for arbejdet med de unge?

På bakkegården er vores arbejde med at skabe kimen til en positiv forandring hos de unge, forankret i Selvpsykologien.

 

Selvpsykologien er den almene psykologiske ramme, for brugen af de underlæggende metoder, som vi benytter i vores daglige pædagogiske arbejde. Grundlæggende bygger vores arbejde på en forståelse af at selvfølelser stimuleres gennem relationer til andre og, ved at gøre noget med andre. Selvet er derved altid i samspil med andre, og udvikles gennem samværet med disse. De unges udvikling og trivsel, afhænger derved af at de oplever sig selv inden for 4 forskellige områder.


 1. Anerkendelse – At føle sig accepteres som man er.
 2. Engagement – At føle sig engageret og opleve mening & retning i livet.
 3. Samhørighed  - At føle at man er en del af et ligeværdigt fællesskab.
 4. Mestring – At føle sig tilpas udfordret, og opleve at man mestrer noget.Hvilke faglige tilgange har vi til arbejdet med de unge?

Under selvpsykologien arbejder vi med en bred vifte af pædagogiske tilgange, i vores bestræbelser efter at skabe trivsel og positiv udvikling hos de unge. Dette sker bl.a. inden for en


 • Anerkendende tilgang
 • Inklusionspædagogisk tilgang
 • Kognitiv tilgang
 • Kommunikationspædagogisk tilgang
 • Relations pædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Social læringstilgang
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Empowerment-tilgangHvilke metoder benytter vi i arbejdet med de unge?

Vi benytter bl.a. følgende metoder i vores daglige arbejde med de unge.


 • Selvpsykologien
 • Kognitiv terapi
 • Motiverende samtaler
 • Jeg-støttende samtaler
 • Tegn til Tale
 • Mindfulness Based Stress Reduction


Praktikforløb på Bakkegården

Pædagogstuderende, der kunne have et ønske om et praktikforløb på Bakkegården, kan læse praktikstedsbeskrivelsen herSiden er senest opdateret: 17-02-2017