Kompetencecentrets ydelser
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Kompetencecenterets ydelserHvad er  komptencecenterets ydelser?


  • Rådgivning og vejledning omkring sagsgang for mentalt retarderede under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring dom til anbringelse, uegnet til straf mv.
  • Pædagogisk og psykologisk rådgivning i forhold til målgruppen og eventuelle behov for vejledning omkring pædagogiske metoder.
  • Rådgivning og vejledning omkring mulige anbringelser både frivillige, tvang og som retskrav.


Hvem er de primære aftagere af vores rådgivning og vejledning? 


  • De øvrige sikrede institutioner
  • Kommunale myndigheder, sagsbehandlere og PPR
  • Andre institutioner i Danmark, der har berøring med    målgruppen
  • Andre med interesse for de sikrede institutioners kompetencer
  • Bakkegården løser opgaver for VISO overfor målgruppen.


Læs mere herSiden er senest opdateret: 14-02-2018