Kompetencecenter for mentalt retarderede unge med kriminel adfærd
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Kompetencecenter


Bakkegården er kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd.


Kompetencecenterets målgruppe kan f.eks. være, unge som anbringes i varetægtssurrogat på en sikret afdeling, og som har vanskeligt ved at begå sig blandt de normalt begavede unge. Disse unge bliver let mobbeofre eller medløbere og trives ikke i en dagligdag, der ikke er struktureret og indrettet til at imødekomme de særlige behov, deres mentale handicap medfører.


Kompetencenterets ydelser


Siden er senest opdateret: 02-04-2018