Bakkegårdens værdier og visioner
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Bakkegårdens værdier og visioner


Bakkegårdens indsats bygger på værdier som anerkendelse, ligeværd, omsorg, tryghed, social integration og medbestemmelse. Enhver anbringelse på Bakkegården sigter mod, at den unge rustes optimalt til at vende tilbage til samfundet med den nødvendige tillid til, at det - trods alt - vil være muligt at få et godt liv. De unge betragtes som mennesker i udvikling.


Vi arbejder ud fra at der gives klare signaler om, at det er personalet der sætter normer og grænser. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.


Personalet er kulturskabere

De unge introduceres til Bakkegården gennem en meget tæt personaledækning. Vi arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er udtryksformen og hvor sprogbruget er respektfuldt og præcist. På Bakkegården lægger vi vægt på at se og anerkende den unge som et individuelt og unik person med særlige ressourcer og kompetencer.


Mødet mellem unge og medarbejdere foregår i respekt for, at vi er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden. Tryghed, omsorg og oplevelse af livsglæde er vigtige elementer i opholdet. Med fokus på udvikling, læring og retssikkerhed, skabes en god dagligdag.


Institutionens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.


Værdigrundlag og vision

På Bakkegården arbejder vi ud fra et værdigrundlag, der er i overensstemmelse med vores pædagogiske referenceramme, som er selvpsykologien.


Se Bakkegårdens Vision, Mission og Værdier her.Siden er senest opdateret: 07-09-2017