Projektafdeling Birkehuset
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Projektafdeling Birkehuset


Hvad er projektafdeling Birkehuset?

Bakkegårdens projektafdeling har et antal skærmede enheder med plads til 1 eller 2 unge, der i en periode har særligt behov for at være afskærmet i et individuelt projekt. Målgruppen er typisk mentalt retarderede unge i alderen 12-23 år med kriminel adfærd, massive tilpasningsproblemer, ofte med selvskadende eller udadreagerende adfærd, kombineret med psykiatriske problemer.


Nogle unge har dom til foranstaltning (erklæret uegnede til straf), hvor vi kan tilbyde særligt tilpassede ophold i varetægtssurrogat i åbent regi.


De unge kan i en kortere eller længere periode have behov for at være i et skærmet individuelt projekt, hvis de i dagligdagen ikke kan indgå i sociale sammenhænge med andre unge.


Særforanstaltninger.

Bakkegården etablerer særlige tilbud (særforanstaltninger) i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger der kræver en særlig tilrettelagt indsats.


Bakkegårdens særforanstaltninger (projekterne) drives efter servicelovens §§ 66, stk.1 nr. 6, §.107 og §.108.


Læs mere om Birkehusets pladser & takster herSiden er senest opdateret: 02-04-2018