Afdelinger og enheder
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Afdelinger og enhederBakkegården kan overodnet inddeles i tre afdelingstyper:


Herudover er der tilknyttet en række fagligt støttende enheder:


Intern skole og beskæftigelsestilbud

Vi har tilknyttet en intern skole, samt fem beskæftigelsestilbud. Bakkegården prioriterer beskæftigelse og undervisning af de unge højt. På Bakkegården arbejder vi tæt sammen med de unges pårørende foruden kommuner, regioner, politi, forsvarer, Kriminalforsorgen og andre institutioner.

 

Bred personalesammensætning

Vi er ca. 115 fastansatte medarbejdere som indbefatter pædagoger, håndværkere, husfaglige, psykologer, SOSU ass, pædagogmedhjælpere, sociologer, administrative medarbejdere, socialrådgiver m.m.


Lovgrundlag

Sikret døgninstitution for børn og unge der drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6 jf. § 67, stk. 3.


På Bakkegårdens sikrede afdelinger er det tilladt at have vinduer og yderdøre konstant aflåst og værelsesdøre aflåst om natten, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og stk. 3


Undervisningen på Bakkegården sker efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.


Bakkegårdens åbne afdelinger og særforanstaltninger drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6, 107 og 108.Bakkegårdens husregler

Her kan du læse mere om Bakkegårdens husregler.


Særlige husregler for de sikrede afdelinger.Driftsaftale

Her kan du læse Bakkegårdens driftsaftale 2019
Siden er senest opdateret: 17-06-2019