Skelbækgård
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Skelbækgård


Hvad er Skelbækgård?

Bakkegårdens åbne tilbud Skelbækgård, er særligt målrettet sent udviklede og mentalt retarderede unge mellem 15 og 18, med kriminel adfærd. Der er mulighed for at tilbyde forlængelse af ophold udover det 18 år (op til maksimalt 23 år).


Hvad tilbyder Skelbækgård?

På Skelbækgård kan vi tilbyde særligt tilpassede forløb i varetægtssurrogat i åbent regi, for den ovenstående beskrevet målgruppe.

 

Skelbækgård er et landbrug med dyrehold, som bl.a. inkluderer køer, grise, hund og kat som derfor vil indgå som en naturlig del af de unges hverdag. De unge vil indgå i det almindelige arbejde på gården, i den udstrækning det er muligt.


Skelbækgård er beliggende i naturskønne omgivelser på adressen Odsherredvej 8 4572 Nr Asmindrup.


Hvad  kan baggrunden for et ophold på Skelbækgård være?

  • Behov for pædagogisk observation af unge indenfor målgruppen


  • Varetægtssurrogat i åbent regi, jf. retsplejelovens § 765


  • Ophold som led i afsoning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 2,


  • Ungdomssanktion jf. straffelovens § 74 a ophold


  • Anbringelse på baggrund af domspræmisser for unge, der er erklæret uegnet til straf pga. deres mentale handicap, jf. straffelovens § 16, jf. § 68


 

Lovgrundlag

De åbne afdelinger på skelbækgård drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6, 107 og 108.

Læs mere om Skelbækgård og målgruppen her

Læs mere om Skelbækgårds takster her


Siden er senest opdateret: 14-02-2018