Sikrede afdelinger
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Sikrede afdelinger


Hvad er de sikrede afdelinger?

De sikrede afdelinger er for unge 15 til 17-årige (enkelte ned til 12 år og enkelte over 17 år), som anbringes i enten varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller afsoner en dom.


Tidsperspektivet for de unges ophold på Bakkegårdens sikrede afdelinger er på forhånd ukendt og kan være af kortere eller længere varighed.


Bakkegården har 10 sikrede pladser, som alle er møblerede enkeltværelser med eget bad og toilet. Pladserne er fordelt på to afdelinger.


Hvor ligger de sikrede afdelinger?

Bakkegårdens sikrede afdelinger er indrettet i bygninger, som tidligere har hørt til Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj.


De sikrede afdelinger Elmehus Vest og Elmehus Øst, er fysisk beliggende i Annebergparken 34. Derudover er der mulighed for, at bruge afdelingen Linden til en enkelt ung der i en periode ikke kan være sammen med de andre unge.


Beskrivelse af de institutionelle rammer

Afdelingerne har hver sit køkken, vaskerum, opholdsstue, kontor og udendørs område. Desuden er der indrettet træningsrum. Bakkegårdens sikrede afdelinger har tilknyttet et fælles undervisningscenter og 5 værksteder.


De sikrede pladser er sikret med højt hegn, tremmer og overvågningskameraer. Der er 2 isolationsrum.


Bakkegårdens administration & ledelse har til huse i den østlige fløj af Birkehuset.


Læs mere om takster og beskrivelser af bakkegårdens sikrede tilbud her.


Lovgrundlag:

Bakkegårdens sikrede afdelinger drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6 jf. § 67, stk. 3.


På Bakkegårdens sikrede afdelinger er det tilladt at have vinduer og yderdøre konstant aflåst og værelsesdøre aflåst om natten, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og stk. 3
Siden er senest opdateret: 14-02-2018