Afdelinger og enheder
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Afdelinger og enhederBakkegården har følgende enheder:


Herudover er der tilknyttet en række tværgående faglige indsatser:

  • Vejen Frem
  • YLS/CMI v. 2.0
  • Psykolog
  • Misbrug
  • Samarbejde med børn & unge psykiatrien i region sjælland


Lovgrundlag

Sikret døgninstitution for børn og unge der drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6 jf. § 67, stk. 3.


På Bakkegårdens sikrede afdelinger er det tilladt at have vinduer og yderdøre konstant aflåst og værelsesdøre aflåst om natten, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og stk. 3


Undervisningen på Bakkegården sker efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.


Bakkegårdens åbne afdelinger og særforanstaltninger drives efter servicelovens § 66, stk.1 nr. 6, 107 og 108.Driftsaftale

Her kan du læse Bakkegårdens driftsaftale 2019
Siden er senest opdateret: 17-06-2019