Velkommen til Bakkegården
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Velkommen til Bakkegården


Bakkegården er en landsdækkende sikret institution, og et kompetencecenter for unge mentalt retarderede med kriminel adfærd.


Bakkegården består af både sikrede pladser, åbne pladser, delvist lukkede pladser, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.Herudover har vi tilknyttet skole og værksteder.


Til at løse opgaverne overfor de unge er der ansat

pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærer/faglærer, sundhedsfaglige medarbejdere, husfaglige, håndværkere psykologer, sociologer, administrative medarbejdere, socialrådgiver m.m.


Bakkegården er godkendt til pladser efter lov om socialservice

§66 stk. 7 (Børn & Unge)

§107 (op til 23 år)

§108 (op til 23 år) 


Bakkegården har driftsaftale med Odsherred kommune efter

folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.Kontakt vedrørende visitation kan skal til

bg-visitation@regionsjaelland.dkSiden er senest opdateret: 07-08-2020