Bakkegården
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Velkommen til Bakkegården


Bakkegården er en landsdækkende sikret institution, og et kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd.


Bakkegården består af både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Herudover har vi tilknyttet skole og værksteder. 


Bakkegården varetager VISO opgaver for målgruppen for mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.Siden er senest opdateret: 20-07-2019