Kompetencecenter for mentalt retarderede unge med kriminel adfærd

Kompetencecenter

 

Bakkegården er kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd.

 

Målgruppen er mentalt retarderede under 18 år med kriminel adfærd

Det kan være unge der, som anbringes i varetægtssurrogat på en sikret afdeling, har vanskeligt ved at begå sig blandt de normalt begavede unge. De bliver let mobbeofre eller medløbere og trives ikke i en dagligdag, der ikke er struktureret og indrettet til at imødekomme de særlige behov, deres mentale handicap medfører.

 

Kompetencenterets ydelser

 

 

 

Siden er senest opdateret: 16-03-2017