Kompetencecenter for mentalt retarderede unge med kriminel adfærd
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Kompetencecenter


Bakkegården er kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd.


Det kan være unge der, som anbringes i varetægtssurrogat på en sikret afdeling, har vanskeligt ved at begå sig blandt de normalt begavede unge. De bliver let mobbeofre eller medløbere og trives ikke i en dagligdag, der ikke er struktureret og indrettet til at imødekomme de særlige behov, deres mentale handicap medfører.


Kompetencenterets ydelser
Siden er senest opdateret: 14-02-2018