Faglige enheder
Projektafdeling Birkehus
Skelbækgård
Sikrede afdelinger Elmehus

Faglige enheder


Vejen Frem – aggresionsforebyggelse

Vejen frem er en delvis kognitivt baseret indsats, som tilbydes alle unge. Vejen Frem har særligt uddannede medarbejdere, der målrettet og intensivt arbejder med aggressions-forebyggelse og – kontrol. Indsatsen benytter en lang række pædagogiske værktøjer, der kan muliggøre relationsopbygning i planlagte pædagogiske forløb. Vejen Frem har fungeret i en årrække.


YLS/CMI, version 2.0

Screening af risiko for tilbagefald til kriminalitet. Bakkegården udarbejder en vurdering af alle unge på de sikrede afdelinger. Screeningen varetages af særligt uddannede medarbejdere (certificerede pædagoger og skolelederen), der via det internationalt validerede screenings-system YLS/CMI, version 2.0, udfærdiger en bedømmelse om konkrete risikofaktorer overfor den unge ift. kriminalitet. YLS/CMI, version 2.0 er udvalgt af Socialstyrelsen.


Misbrug

Vidensgruppen for misbrug indgår i samtaler og rådgivningsarbejde på Bakkegården. Overfor unge med misbrug anvendes bla. motiverende Samtaler.


Psykolog

Bakkegården psykolog foretager psykologiske udredninger, vurderinger og screeninger. Konkret rådgivning og supervision ift. handlemønstre og pædagogiske konkrete metoder i den daglige omgang med de unge.


Samarbejde med Børne-Unge Psykiatrien i Region Sjælland

Bakkegården har en rådgivnings- og samarbejdsrelation med Børne-unge psykiatrien i Region Sjælland. Dette sikrer, at Unge på Bakkegården indenfor meget kort tid kan modtage fornøden og nødvendig psykiatrisk behandling og eventuel udredning.

 

Faglige Vidensgrupper

De faglige vidensgrupper er Bakkegårdens vidensindsamlings- og vidensdelings-forum. Her foregår indsamling og spredning af viden om specifikke, faglige områder til medarbejdere på hele Bakkegården. De faglige vidensgrupper arbejder praksisnært, således at ny viden faktisk anvendes i det daglige pædagogiske arbejde.


Der er faglige vidensgrupper indenfor:

  • Psykiatri
  • Pædagogik
  • Misbrug
  • Mentalt retarderede


Siden er senest opdateret: 14-02-2018